Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, to miejsce szczególne, w którym wiedzę zdobywało wiele pokoleń mieszkańców Łebna i okolic. Stary budynek szkolny, jak twierdzą najstarsi mieszkańcy Łebna, został oddany do użytku w 1898 roku. Po wyzwoleniu budynek był w 60% zdewastowany. Konieczne stało się zatem odbudowanie powstałych zniszczeń, aby w dniu 22 listopada 1945 roku 194 uczniów mogło rozpocząć zajęcia lekcyjne. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły był Brunon Potrykus. Następnie w latach 70-tych szkołą kierował mgr Tadeusz Wiecki, a na początku lat 80-tych dyrektorem została mgr Lidia Chrzanowska. Pod koniec 1981 roku stanowisko dyrektora objął  mgr Edmund Pionk, który podobnie jak jego poprzednicy, włożył wiele wysiłku i starań w to, aby szkoła stale się rozwijała, a jej uczniowie opuszczali mury budynku dumni ze swoich osiągnięć. Warunki w jakich pracowali nauczyciele i uczniowie, były dobrze znane nowemu dyrektorowi, gdyż sam przed laty do tej placówki uczęszczał. Stary budynek szkoły wymagał generalnego remontu. Wybudowanie nowego obiektu stało się więc koniecznością. Pierwsze starania   z inicjatywy dyrektora rozpoczęto w 1985 roku. Najpierw próbowano umieścić budowę szkoły w planach Wojewódzkiego Urzędu Planowania. Jednak nie udało się tego dokonać. Wówczas powstał pomysł ruszenia inwestycji miejscowymi siłami. W maju 1987r. Powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Na jego czele stanęli Feliks Hewelt, Franciszek Tiszer, Zygmunt Wenta, Tadeusz Gruba i Stanisław Labuda. Mieszkańcy Łebna zabrali się do produkcji pustaków. Jesienią 1987 roku zalano ławy fundamentowe nowego obiektu. Budowa nowej szkoły,  od samego początku była dla dyrektora Edmunda Pionk wielkim wyzwaniem, któremu przyświecał szczytny cel – dobro dzieci. Chcąc zrealizować swoje marzenie długie godziny spędzał na dyskusjach z architektem Stefanem Kamińskim, aby w projekcie budowy uwzględniono jego sugestie. Kierował i czuwał nad prawidłową realizacją swojego pomysłu. Często można było zobaczyć dyrektora pracującego fizycznie na budowie. 

W ciągusześciu lat szkoła została zbudowana. Powstanie budynku zawdzięczamy również wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Łebna i całej parafii, na czele z niezapomnianym proboszczem- społecznikiem śp. ks. Edwardem Walkowiakiem. 

W połowie września 1993 budynek nowej szkoły otworzył swoje podwoje dla wszystkich uczniów  i pedagogów. W uroczystości wzięli udział dostojni goście: arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski, który dokonał poświęcenia obiektu, kurator oświaty i wychowania mgr Danuta Kledzik, wójt gminy Szemud    mgr inż. Władysław Hirsch, wójtowie sąsiednich gmin, okoliczni proboszczowie i dyrektorzy szkół. Gościliśmy również telewizję, radio i prasę. Budynek nowej szkoły został oficjalnie otwarty, jednak dzieci i nauczyciele jeszcze przez dwa miesiące korzystali z sal lekcyjnych w budynku starej szkoły. Przeprowadzkę umożliwił dopiero oficjalny odbiór budowy przez władze oświatowe.

Nowo wybudowany obiekt posiada cztery kondygnacje, na których mieści się 10 sal lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, kuchnia, stołówka, pokój nauczycielski, sekretariat i sala widowiskowo - gimnastyczna. Obecnie szkoła może się pochwalić pięknym zagospodarowaniem terenu m.in. boiska     do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.                                                                         

Dzień 16 października 2000 roku, to szczególna data w historii naszej szkoły. Obchodziliśmy w tym dniu uroczystość nadania imienia naszej szkole, która od tej pory nosi imię Jana Pawła II. Na uroczystość przybył Metropolita Archidiecezji Gdańskiej abp Tadeusz Gocłowski, który dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. Swą obecnością zaszczyciły nas również najwyższe władze samorządowe, na czele z wójtem gminy, władze powiatowe, samorządowe oraz grono dyrektorów szkółvz gminy i powiatu. Święto to poprzedziła Eucharystia w parafii Matki Boskiej Królowej Polski, której przewodniczył Metropolita Gdański wraz z licznymi zaproszonymi kapłanami. Nad całą ceremonią liturgiczną czuwał gospodarz parafii w Łebnie ks. kan. Mieczysław Guzmann. W październiku 2005 roku została otwarta Izba Patrona Szkoły Jana Pawła II. Miejsce to pełni funkcje refleksji i zadumy nad „Wielką” osobowością jaką był nasz patron. Tradycyjnie w izbie tej, w Dzień Patrona odbywa się Gminny Konkurs Recytatorski Poezja Karola Wojtyły. Szkoła jest też gospodarzem konkursów wiedzy o patronievi konkursów plastycznych. Odnosimy dziś wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Jesteśmy dumnivze swoich uczniów, którzy dzięki wytrwałej pracy i chęci wspinania się na wyżyny wiedzy zdobywają liczne puchary i dyplomy w wielu zawodach sportowych oraz konkursach na szczeblu gminy i powiatu. Radosną chwilą każdego ucznia i nauczyciela, było otwarcie oczekiwanej Sali gimnastycznej, które odbyło się w Dzień Dziecka 01.06.2010 roku. Entuzjazm i uśmiech gościł na twarzach wszystkich obecnych, a w szczególności uczniów. Zadowolenie, satysfakcję i dumę widać po dziś dzień na każdych zajęciach odbywających się w nowej sali.

Od 01.09.2011 roku funkcję kierowniczą sprawuje dyrektor Łukasz Kwidziński.

                                                 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
  ul. Szkolna 1
  Łebno
  pomorskie
  84-217 Szemud
  e-mail: sekretariat@szkolalebno.pl
 • (58) 676-18-04

Galeria zdjęć